Home » Rrëfime / Ngjarje » Ikra (Film i Shkurtër)

Terrorizmi është një vepër që buron nga injoranca. Ai nuk është produkt as i Islamit dhe as i ndonjë feje tjetër.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up