Home » Ligjerata Islame » Dëgjuam dhe u Bindëm

t i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe gjithçka që gjendet në Tokë. Edhe nëse e tregoni apo e fshihni çfarë keni në shpirtin tuaj, do t’ju kërkojë llogari për të.” (Kur’an: El-Bekare – 284)

“I Dërguari beson në atë (in) që i është shpallur nga Zoti i tij e po ashtu dhe besimtarët: të gjithë besojnë në n, engjëjt e Tij, librat e Tij dhe të dërguarit e Tij (duke thënë): “Ne nuk bëjmë dallim mes asnjërit prej të dërguarve të Tij”. Ata thonë: “Ne dëgjojmë dhe bindemi. Faljen Tënde kërkojmë, o Zoti Ynë dhe te Ti do të kthehemi!””
(Kur’an: El-Bekare – 285)

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up