Home » Rrëfime / Ngjarje » Dashuria e Babait (Film i Shkurtër)

Një film i shkurtër prekës, i cili jep vetëm një shembull nga pafund shembuj të dashurisë së babait ndaj fëmijës…

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up