Home » Resulullah » Bujaria » Më bujari nga të gjith njerëzit

Profeti Muhammed (as) ishte njeriu më bujar dhe më i këndshëm i njerëzimit. Ai përdori gjithçka që kishte gjatë Ramazanit ndërsa ishte me Xhibrili a.s. Në çdo natë Ramazani, Xhibrili a.s erdhi tek Ai dhe i mësoi atij Kur’anin. Xhibrili a.s tha:

“I Dërguari i Allahut ishte më bujar se erërat që sjellin bollëk.” (Muslim, Fadail, 12, 2308)

Një person që nuk ka pasuri nuk duhet të jetë lakmitar por të ketë përmbajtje. Një person që ka prona nuk duhet të jetë dorështënguar, por të ketë bujari.

Për postimet e reja

Join 21 other subscribers

Ramazani 2021

13/04/2021
Scroll Up