Home » Ligjerata Islame » Besimi Duhet Pasqyruar në Vepra

Një hutbe e M., ku theksohet fakti se ajo që e bën besimin të plotë dhe të vërtetë, nuk janë fjalët, por janë veprat…

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up