Home » Ligjerata Islame » Allahu i do ata…

Një përmendje e shkurtër dhe emocionuese e ajetit 54 të sures Maide në Kur’an, shkëputur nga një ligjëratë e M.Fet’hullah Gylen…

“… do të sjellë një popull (bashkësi) që Ai i do dhe ata e duan Atë…”

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up