Home » Rrëfime / Ngjarje » 40 Hadithe – Episodi 2

“Allahu nuk shikon trupat dhe fytyrat tuaja, por zemrat dhe veprat tuaja.”
Profeti Muhamed (Paqja qoftë mbi Të)

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up